Ngành Kế toán và mức lương thông thường

Đối với các doanh nghiệp, nhân viên Kế toán đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý sổ sách, quản lý ngân quỹ, báo cáo thuế và làm việc với các cơ quan thuế nhà nước cũng như các ngân hàng thương mại. Với vai trò lớn như thế, vậy ngành Kế toán lương bao nhiêu? Cơ hội thăng tiến trong công việc như thế nào? Bài viết dưới đây về ngành Kế toán và mức lương thông thường của ngành này sẽ cho bạn thêm thông tin.

ngành Kế toán và mức lương
Ngành Kế toán có mức lương bao nhiêu?

Ở thị trường lao động Việt Nam; lương nhân viên Kế toán thường được tính như sau:

– Đối với nhân viên Kế toán là sinh viên tốt nghiệp tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thì:

+ Mức lương dao động: 3.500.000 VNĐ/tháng – 8.300.000 VNĐ/tháng tùy thuộc ngành nghề hoạt động tại doanh nghiệp trong nước hoặc doanh nghiệp nước ngoài.

– Đối với nhân viên Kế toán đã có từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm thì:

+ Mức lương dao động: 8.300.000 VNĐ/tháng – 24.800.000 VNĐ/tháng tùy thuộc ngành nghề hoạt động tại doanh nghiệp trong nước hoặc doanh nghiệp nước ngoài.

– Đối với nhân viên Kế toán đã có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên thì:

+ Mức lương có thể đạt từ 15.000.000 VNĐ/tháng trở lên; tùy thuộc ngành nghề hoạt động tại doanh nghiệp trong nước hoặc doanh nghiệp nước ngoài.

Lưu ý khi tính lương ngành Kế toán

– Các cách tính lương ngành Kế toán ở trên chỉ mang tính tương đối.

– Mức lương ngành Kế toán còn có thể thay đổi tùy vào sự đãi ngộ của từng doanh nghiệp; cũng như chưa tính đến các mức thưởng khác.

Ngành kế toán thu nhập bao nhiêu
Mức lương ngành Kế toán còn có thể thay đổi tùy vào sự đãi ngộ của từng doanh nghiệp

Với bài viết này; chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn các tiêu chí đánh giá lương cho nhân viên Kế toán. Biết được ngành Kế toán có mức lương bao nhiêu; cũng là một trong những lí do để bạn có thêm động lực lựa chọn theo học ngành học xu hướng này. Chúc bạn thành công.