Các thủ tục kiểm toán mà kiểm toán viên cần biết

Thông thường; các cuộc kiểm toán được thực hiện thường không giống nhau về thời gian; quy mô hay nội dung công việc;… nhưng chắc chắn rằng tất cả các cuộc kiểm toán đều phải được thực hiện thông quan những thủ tục kiểm toán cơ bản được ngành quy định.

Các thủ tục kiểm toán
Các thủ tục kiểm toán mà kiểm toán viên cần biết

Dưới đây sẽ là các thủ tục kiểm toán mà kiểm toán viên cần biết. Theo quy định cơ bản, ngành kiểm toán có ba thủ tục:

Thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ

Kiểm tra nghiệp vụ chính là kiểm tra việc tiến hành; thực hiện công tác kiểm toán. Những kiểm toán viên sẽ tiến hành thủ tục này nhằm mục đích kiểm tra xem những nghiệp vụ kiểm toán và mục tiêu nghề nghiệp có đảm bảo tiến hành đúng quy định hay không.

Người kiểm toán viên cần kiểm tra nghiệp vụ kiểm toán ở doanh nghiệp, không chỉ đảm bảo mọi việc đi đúng luồng và đúng quy định mà còn phải phát hiện kịp thời những vi phạm đang tồn tại.

Trong công việc kiểm toán luôn phải đảm bảo được tính trung thực, minh bạch, nói không với tất cả những vi phạm. Tuy vậy; mỗi người thực hiện lại có một quan điểm khác nhau.

Mục đích xác định liệu các mục tiêu kiểm toán; các nghiệp vụ liên quan có bị vi phạm hay không tương ứng với mỗi nghiệp vụ hay không và đưa ra những phương án xử lý, điều chỉnh kịp thời. Do đó; nếu muốn trở thành một nhân viên kiểm toán giỏi bắt buộc bạn phải nắm chắc thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ này.

Nghiệp vụ kiểm toán viên
Kiểm tra nghiệp vụ chính là kiểm tra việc tiến hành, thực hiện công tác kiểm toán

Thủ tục phân tích trong kiểm toán

Thủ tục phân tích là hoạt động nghiên cứu mối liên hệ của các nguồn dữ liệu tài chính và phi tài chính để qua đó đưa ra được những sự so sánh và đánh giá. 

So với các thủ tục kiểm toán khác thì thủ tục phân tích chính là một trong những thủ tục có giá trị vô cùng quan trọng vì nó mang sức mạnh giúp cho nhà kiểm toán có thể khai thác hiệu quả bằng chứng trong nghề một cách nhanh chóng, hiệu quả với lợi ích và giúp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Thủ tục kiểm tra chi tiết số dư

Để đảm bảo mọi lĩnh vực; quá trình thuộc kiểm toán thì người ta sẽ phân chia thành nhiều thủ tục kiểm toán khác nhau. Bên cạnh hai thủ tục đã được chia sẻ ở trên; thủ tục kiểm tra chi tiết số dư cũng quan trọng không kém.

Về bản chất; đây là thủ tục nhằm thu thập những bằng chứng kiểm toán có mức độ đáng tin cậy cao. Thủ tục này rất đơn giản.

Ưu điểm của thủ tục chính là “đơn giản, dễ dàng” để thực hiện; kết quả mang lại đó là thu thập được những bằng chứng kiểm toán có độ tin cậy cao. Chính vì vậy; người ta thường chọn nó để dùng cho nhiều cuộc kiểm toán. 

Thủ tục kiểm tra chi tiết số dư
Thủ tục kiểm tra chi tiết số dư cũng quan trọng không kém

Thêm nữa; khi toàn bộ hệ thống có chức năng kiểm soát nội bộ doanh nghiệp hoạt động trong tình trạng hiệu quả thì thủ tục kiểm toán này càng cả nên có ý nghĩa.

Từ những thông tin chi tiết về các thủ tục kiểm toán hữu ích ở trên; mong rằng có thể giúp các kiểm toán viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chúc các bạn thành công.