Khái niệm phổ biến về lương hưu

Định nghĩa “lương hưu”: đó là các khoản tiền trả cho người về hưu, có thể trả một lần hoặc hàng tháng.

Có 2 chế độ lương hưu: 

 • Lương hưu hàng tháng 
 • Lương hưu hưởng 1 lần

Lương hưu hàng tháng:

Điều kiện để có được chế độ này: Người lao động làm trong điều kiện bình thường: 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ và đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên sẽ đủ lãnh tiền lương hưu trí. Đối với người nghỉ hưu thì chế độ hưu trí đóng vai trò quan trọng ngoài việc góp phần đảm bảo lợi ích cho công dân sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ lao động của công dân đối với xã hội và góp phần ổn định đời sống của họ sau khi hết tuổi lao động.

Sổ bảo hiểm xã hội người lao động
Sổ bảo hiểm xã hội người lao động

Cách tính lương hưu hàng tháng như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = (tỷ lệ lương hưu hàng tháng) X ( mức bình quân đóng tiền BHXH)

Các thủ tục giấy tờ để lãnh hưởng lương hưu hàng tháng bao gồm: 

 • Sổ bảo hiểm xã hội;
 • Đơn đề nghị hưởng lương hưu;
 • Giấy quyết định nghỉ việc, 
 • Sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú có xác nhận địa phương;
 • CMND 

Thời hạn giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng:

 • Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu.
 • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lương hưu 1 lần:

Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ tuổi nghỉ hưu, chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và sau 01 năm ngừng công tác (ngừng tham gia BHXH) thì sẽ hưởng BHXH 1 lần

– Khi thôi việc, dứt hợp đồng theo qui định, sau 1 tháng kể từ ngày các bạn thôi việc , mấy bạn phải đòi bằng được 2 thứ đó là: SỔ BẢO HIỂM và GIẤY QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC CÓ KÍ CỦA CÔNG TY

– Lãnh BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP trước (phải làm đủ trên 12 tháng mới có) và phải nhớ đi đăng ký lãnh trong vòng 3 tháng tính từ ngày nghỉ việc nha ! Sau 3 tháng không lãnh hoặc không đóng bảo hiểm tiếp tục là mất đó các bạn. Theo quy định của pháp luật thì người lao động sẽ  lãnh được tầm 60-65% lương cơ bản! 

– 1 năm đến 3 năm lãnh đc 3 tháng, 4 năm lãnh đc 4 tháng, 5 năm lãnh đc 5 tháng, 9 năm lãnh 9 tháng…Thời gian còn dư sẽ được lưu lại !

Các loại giấy tờ chuẩn bị khi lãnh Bảo hiểm thất nghiệp: 

 • CMND gốc,
 • 02 CMND photo công chứng , 
 • 01 ảnh 3×4, 
 • Sổ bảo hiểm gốc, 
 • Sổ bảo hiểm photo, 
 • Tờ quyết định nghỉ việc ,
 • Tờ quyết định nghỉ việc photo

Sau đó lên mạng gõ từ khóa bảo hiểm thất nghiệp quận bạn đang ở lãnh ở đâu? Và đi thẳng vào nơi cần lãnh làm theo hướng dẫn nhé

Lãnh lương hưu 1 lần sau khi lãnh bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian cần lãnh : Sau 1 năm – 1, 5 năm kể từ ngày thôi việc 

Tiền lãnh BHXH 1 lần được tính sơ như sau 

Sau 2014:

(Lương cơ bản) X (số năm) X 2 ( hệ số bắt buộc sau năm 2014) =

Trước năm 2014 thì thay số 2 bằng 1,5 nhé

Các loại giấy tờ cần chuẩn bị khi lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần: 

 • CMND, 
 • Sổ bảo hiểm , 
 • Giấy quyết định nghỉ việc, 
 • Sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú có xác nhận địa phương

Bài viết trên đây là những lưu ý về lương hưu, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội 1 lần để các bạn nắm rõ và tránh trường hợp không đủ giấy tờ khi thôi việc mà không lãnh được các loại bảo hiểm trên các bạn nhé !