Đại học Duy Tân có những ngành Kế toán nào?

Nhìn chung; ngành Kế toán hiện nay đang thừa nhận lực nhưng trước việc các doanh nghiệp vẫn chưa thỏa mãn trong việc tuyển dụng lao động chứng tỏ một điều rằng; bài toán đặt ra lúc này chính là mục tiêu mọi doanh nghiệp hướng tới lúc này chính là nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đó; để đáp ứng tối đa nhu cầu học và việc làm đến nay Đại học Duy Tân đã mở thêm rất nhiều chuyên ngành Kế toán khác nhau. Vậy Đại học Duy Tân có những ngành Kế toán nào?

Đại học Duy Tân có những ngành Kế toán nào?
Đại học Duy Tân đào tạo ngành Kế toán với những chuyên ngành nào?

Chuyên ngành Kế toán kiểm toán

Kế toán – Kiểm toán là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ công ty, tổ chức, doanh nghiệp nào. Đây chính là bộ phận đóng góp vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp nói chung và hoạt động tài chính của doanh nghiệp nói riêng.

Công việc liên quan đến ngành học này do đó cũng rất đa dạng và mang tính ổn định cao. Bởi vậy; ngành Kế toán – Kiểm toán luôn thu hút đông đảo sinh viên đăng kí theo học hàng năm; khẳng định vị thế của ngành nghề này trong nền Kinh tế hiện nay.

Với thời gian đào tạo 4 năm; Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán Kiểm toán của Đại học Duy Tân có tổng cộng 116 tín chỉ với các môn:

– Môn chung: Tin học Đại cương, Pháp luật Đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Toán Cao cấp, Anh ngữ (Trung cấp và Cao cấp),…

– Chuyên ngành: Nguyên lý Kế toán, Kế toán Tài chính, Kế toán Quản trị, Kiểm toán Nội bộ, Kiểm toán Hoạt động, Quản trị Chiến lược,…

– Thực tập Tốt nghiệp  

Kế toán doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, Kế toán là khâu then chốt cuối cùng; đưa ra tiếng nói quan trọng khẳng định quá trình hoạt động có hay không có hiệu quả của một doanh nghiệp. Do vậy; Kế toán Doanh nghiệp là một bộ phận nhân sự không thể thiếu đóng đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu; cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho lãnh đạo; góp phần giúp lãnh đạo đưa ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh.

Theo chương trình đại học; ngành Kế toán doanh nghiệp có thời gian đào tạo 4 năm. Ngoài ra; chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp có tổng cộng 127 tín chỉ với các môn:

– Môn chung: Tin học Đại cương, Pháp luật Đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Toán Cao Cấp, Anh ngữ (sơ cấp, trung cấp và cao cấp),…

– Chuyên ngành: Nguyên lý Kế toán, Kế toán Tài chính, Kế toán Quản trị, Quản trị Tài chính, Quản trị Hoạt động & Sản xuất, Thuế Nhà nước, Tiếp thị Căn bản…

– Thực tập Tốt nghiệp  

Các chuyên ngành Kế toán Đại học Duy Tân
Đại học Duy Tân đa dạng các chuyên ngành Kế toán

Thuế và tư vấn thuế

Thuế và Tư vấn thuế là chuyên ngành trang bị các kiến thức về Thuế để có thể thực hiện các công việc như mở các công ty dịch vụ tư vấn; đại lý thuế hoặc làm việc trong bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào có liên quan đến công tác tư vấn, hỗ trợ đề ra chính sách, lựa chọn các giải pháp tối ưu về thuế cho khách hàng.

Khi theo học chuyên ngành Thuế và Tư vấn thuế tại Đại học Duy Tân; sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng để trở thành các nhà tư vấn thuế chuyên nghiệp.

Các nhà tư vấn Thuế không chỉ đưa ra lời khuyên cho từng trường hợp cụ thể của người cần tư vấn giúp họ hiểu rõ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế mà còn hỗ trợ đưa ra chính sách, kế hoạch tài chính “dài hơi” vừa tuân thủ luật về thuế mà vẫn mang lại lợi nhuận cho khách hàng.

Chuyên ngành Kế toán nhà nước

Kế toán Nhà nước là chuyên ngành trang bị cho người học các kiến thức chuyên môn và kỹ năng cơ bản về kinh tế, tài chính, kế toán nhằm thực hiện các hoạt động nghiệp vụ như: thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác, và có hệ thống về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, vay và trả nợ vay của ngân sách nhà nước, các loại tài sản của nhà nước do Kho bạc Nhà nước đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước,…

Trong thời gian đào tạo 4 năm; sinh viên ngành Kế toán nhà nước sẽ được đào tạo thuần thục các kỹ năng:

– Lập, tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý được chứng từ kế toán;

– Sử dụng chứng từ để ghi sổ kế toán (tổng hợp, chi tiết); lập các báo cáo kế toán trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

– Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp thông dụng trên máy vi tính;

– Tổng hợp và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho công tác quản trị tài chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

– Một số kỹ năng khác: giao tiếp, ứng xử; làm việc nhóm; kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ căn bản; kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng máy tính…

Chuyên ngành Kế toán quản trị (HP)

Tại các doanh nghiệp, Kế toán Quản trị là một bộ phận không thể thiếu đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho lãnh đạo; góp phần giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định nhằm đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh.

Để thực hiện điều đó; đòi hỏi nhân viên Kế toán phải nhanh nhạy trong việc thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động tài chính trong suốt quá trình phát triển. Bởi vậy; Kế toán Quản trị chính là ngành học cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức về Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế,… để đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của công việc cũng như của nhà tuyển dụng.

xem thêm: Tuyển sinh ngành Kế toán năm 2021

Chuyên ngành Kế toán quản trị (HP) của Đại học Duy Tân là Chương trình Tài năng nằm bồi dưỡng đặc biệt cho những thí sinh trúng tuyển đầu vào cao. Theo đó; sinh viên ngành Kế toán quản trị (HP) sẽ có cơ hội:

– Được học tập trong môi trường giáo dục quốc tế với cơ sở vật chất hiện đại;

– Được tiếp cận Chương trình học có nội dung chuyên sâu theo định hướng nghiên cứu gắn liền với thực tiễn;

– Được học tập với các Giáo sư nước ngoài và sinh viên quốc tế;

– Được nâng cao trình độ ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp thông qua các chương trình thực tập, kiến tập, tham quan các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và nước ngoài.

Tuyển sinh ngành Kế toán Đại học Duy Tân
Ngành Kế toán Đại học Duy Tân là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều thí sinh

Nhờ sự đa dạng các chuyên ngành Kế toán mà hằng năm ngành Kế toán Đại học Duy Tân đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của nhiều thí sinh khu vực miền Trung nói riêng và trong cả nước nói chung.