Thông tin liên hệ

  • Điện thoại: 0236 3650403(số nội bộ 7001)
  • Email:
  • Văn Phòng : 701, Khoa Kế Toán – Đại Học Duy Tân
  • 254 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê – Tp. Đà Nẵng
  • Website: http://kketoan.duytan.edu.vn

Hỗ trợ