Kế toán doanh thu là gì?

Kế toán doanh thu là một trong những vị trí công việc không thể thiếu của khối Kế toán trong các công ty, doanh nghiệp hiện nay. Vậy bạn có biết Kế toán doanh thu là gì? Mô tả công việc của vị trí này ra sao? Nếu chưa có nhiều thông tin, hãy để chúng tôi giúp bạn giải đáp về công việc của Kế toán doanh thu.

Kế toán doanh thu là gì?

Kế toán doanh thu là gì?

Kiểm toán số liệu doanh thu hàng ngày và hoàn tất các báo cáo doanh thu liên quan:

Kiểm toán tất cả các số liệu, báo cáo doanh thu hàng ngày của nhân viên Thu ngân, Kiểm toán đêm trình lên với báo cáo từ hệ thống phần mềm, đảm bảo các số liệu trùng khớp nhau.

Kiểm toán Bảng báo cáo quỹ tiền mặt hàng ngày của Thủ quỹ trình lên, đảm bảo phù hợp với báo cáo doanh thu trên hệ thống.

Lưu giữ các báo cáo của hệ thống phần mềm.

Kiểm tra việc lưu giữ hóa đơn bán hàng của tất cả các điểm bán theo số nhảy liên tục, đồng thời so sánh tính phù hợp với các hóa đơn bán hàng trước đó.

Kiểm tra lại tất cả các khoản khuyến mãi giảm giá hay miễn phí đã và đang áp dụng trong khách sạn, đảm bảo tuân thủ chính sách tiêu chuẩn theo kết quả phê duyệt của Trưởng bộ phận quản lý, Kế toán trưởng và Giám đốc. Báo cáo kịp thời lên Kế toán trưởng xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Lập các báo cáo bán hàng, báo cáo doanh thu, lập phiếu kế toán doanh thu hàng ngày theo quy định.

Lập các báo cáo giảm trừ, điều chỉnh gửi Kế toán trưởng, Giám đốc khách sạn kiểm tra và phê duyệt.

Lập các báo cáo thường nhật, báo cáo tóm tắt và Nhật ký Doanh thu theo quy định.

Chịu trách nhiệm kiểm soát, cập nhật chính xác, kịp thời các khoản thu:

Kiểm tra số lượng sản phẩm, doanh thu bán hàng ở nhiều chi nhánh với các báo cáo in từ hệ thống.

Kiểm tra đột xuất doanh thu của các điểm bán hàng với số liệu in trên phiếu thu. Cập nhật vào hệ thống số liệu chính xác nếu phát hiện sai sót.

Thực hiện các công việc cuối tháng:

Làm các báo cáo doanh thu hàng tháng để Kế toán Tổng hợp kiểm tra trước khi chuyển đến Kế toán trưởng kiểm tra lại và phê duyệt.

Định kỳ rà soát tất cả các doanh thu phát sinh vào cuối mỗi tháng; cập nhật/ chỉnh sửa số liệu trên hệ thống kịp thời.

Hoàn tất việc ghi vào Nhật ký Doanh thu tất cả các số liệu liên quan từ báo cáo của Kiểm toán đêm, Báo cáo quỹ tiền mặt của Thủ quỹ vào cuối mỗi tháng.

Các công việc khác:

Định kỳ hoặc đột xuất phối hợp với Thủ quỹ kiểm tra tất cả các quỹ nội bộ của công ty. Báo cáo với cấp trên nếu phát hiện sai sót số liệu hay chứng từ.

Thực hiện tính toán và theo dõi các khoản thu hàng tháng như: phí phục vụ, nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán thẻ của khách hàng,…

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như Thủ quỹ, Kế toán phải thu, kế toán công nợ, Thu ngân, … hoàn thành nhiệm vụ.

Đề xuất lên cấp trên các ý kiến về việc tăng cường quản lý doanh thu, quản lý tiền tệ.

Cùng với các bộ phận liên quan khác tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ cho Tổ Thu ngân, Tổ Kiểm toán đêm khi được phân công.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Trên đây là tất cả những thông tin của Kế toán doanh thu, công việc cũng như các chuyên môn mà Kế toán doanh thu cần nắm. Chúc bạn thành công!