Ngành Kế toán Nhà nước là gì?

Kế toán Nhà nước là chuyên ngành trang bị cho người học các kiến thức chuyên môn và kỹ năng cơ bản về kinh tế, tài chính, kế toán nhằm thực hiện các hoạt động nghiệp vụ như: thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác, và có hệ thống về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, vay và trả nợ vay của ngân sách nhà nước, các loại tài sản của nhà nước do Kho bạc Nhà nước đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước,… Vậy ngành Kế toán Nhà nước là gì? và Cơ hội việc làm ngành này như thế nào?

Ngành Kế toán Nhà nước là gì?
Ngành Kế toán Nhà nước là gì?

Thời gian đào tạo

Trình độ Đại học: 4 năm

Kỹ năng nghề nghiệp

Muốn tốt nghiệp ngành Kế toán Nhà nước, cử nhân ngành Kế toán Nhà nước phải có các kỹ năng sau:

– Lập, tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý được chứng từ kế toán;

– Sử dụng chứng từ để ghi sổ kế toán (tổng hợp, chi tiết); lập các báo cáo kế toán trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

– Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp thông dụng trên máy vi tính;

– Tổng hợp và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho công tác quản trị tài chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

– Một số kỹ năng khác: giao tiếp, ứng xử; làm việc nhóm; kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ căn bản; kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng máy tính…

ngành Kế toán Nhà nước
Kỹ năng nghề nghiệp ngành Kế toán Nhà nước

Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành chương trình học ngành Kế toán Nhà nước, các bạn sinh viên có thể làm việc tại các đơn vị thuộc lĩnh vực Nhà nước như: Kho bạc, Sở tài chính, Hải quan, Thuế hay các cơ quan ban ngành khác thuộc các đơn vị hành chính cấp thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã, phường,… Theo đó; cơ hội việc làm ngành Kế toán Nhà nước khá rộng mở.

Cơ hội việc làm ngành Kế toán Nhà nước
Cơ hội việc làm ngành Kế toán Nhà nước

Với những chia sẻ trên chắc chắn là các bạn đã hiểu hơn về ngành Kế toán Nhà nước. Mong rằng các bạn sẽ chọn lựa được một trường đại học phù hợp và trau dồi tốt kỹ năng cá nhân trong suốt 4 năm đại học và trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội; nhận được sự săn đón từ nhiều doanh nghiệp.