Lộ trình thăng tiến của nhân viên kế toán

1. Kế toán viên – mẫu người cẩn thận, chí cầu tiến và chăm học hỏi:

Để làm tốt công việc của một nhân viên kế toán, đòi hỏi mỗi người phải luyện tập cho mình tính cẩn thận vì công việc này luôn gắn liền với những con số do đó cần có đội chính xác tuyệt đối, chỉ cần thiếu, thừa, sai một con số thôi thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của Doanh nghiệp.

Và một khi bạn đã làm tốt công việc của nhân viên kế toán, sau một quá trình nổ lực hết mình để tích lũy được kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm công việc từ đồng nghiệp, cấp trên … thì cũng là thời điểm bạn nghĩ đến việc thăng tiến trong công việc

2. Quá trình thăng tiến của nhân viên kế toán:

Nhìn chung, quá trình thăng tiến của nghề kế toán có thể khái quát bằng sơ đồ dưới đây:

 

Làm thế nào để nhanh thăng tiến trong công việc

Với quá trình thăng tiến theo sơ đồ như trên thì chúng ta thấy, lộ trình thăng tiến của nhân viên kế toán phải trải qua 2 bước ngoặt quan trọng đó là:

 • Từ kế toán phần hành  lên kế toán tổng hợp

 • Từ kế toán tổng hợp lên kê toán trưởng

Và quá trình thăng tiến nhanh hay chậm này phụ thuộc vào sự nỗ lực học hỏi, vươn lên trong nghề nghiệp của bản thân mỗi người

Khái niệm công việc cụ thể vị trí kế toán viên:

Kế toán phần hành: 

Người đảm nhận vị trí này sẽ làm các công việc sau:

 • Thực hiện kế toán kê khai thuế,

 • Kế toán về tiền lương,

 • Kế toán về bán hàng, 

 • Kế toán công nợ

Kế toán tổng hợp:

Người đảm nhận vị trí này sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.

 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế không.

 • Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.

 • Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành.

 • Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.

 • In sổ sách kế toán.

 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,…

 • Lập các báo cáo thuế.

 • Cùng kế toán trưởng giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.

 • Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến

Công việc của kế toán trưởng: 

Đây là người đứng đầu bộ phận kế toán của công ty, doanh nghiệp – là người trực tiếp chỉ đạo, tham mưu cho doanh nghiệp về vấn đề tài chính, chiến lược…và là người hướng dẫn, quản lý,  điều hành công việc của các kế toán viên sao cho hợp lý. 

Muốn trở thành nhân viên kế toán giỏi thì đòi hỏi chúng ta phải trải qua quá trình nỗ lực hết mình, bên cạnh đức tính trung thực, góc nhìn khách quan, cẩn thận, chăm chỉ thì bạn cũng cần rèn luyện kỹ năng về tin học, ngoại ngữ giỏi để giúp lộ trình thăng tiến của bạn nhanh hơn.