Các công việc của nghề kế toán

Kế toán viên có một vị trí rất quan trọng trong các doanh nghiệp. Bởi họ đóng vai trò là người cung cấp, thu nhận, xử lý toàn bộ tài sản và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn các thông tin hữu ích để hiểu bao quát hơn về công việc của ngành nghề này.

(Ảnh minh họa)

Công việc hàng ngày của Kế toán viên

 • Ghi chép, thu thập toàn bộ hóa đơn chứng từ để làm căn cứ cho việc kê khai thuế và hoạch toán. 
 • Tiến hành xử lý và kiểm tra xem hóa đơn hợp pháp và hợp lệ không. Trong trường hợp phát hiện sai sót, Kế toán viên phải xử lý theo đúng quy định và văn bản pháp luật có liên quan.
 • Lập phiếu chi, phiếu thu, phiết xuất và các hóa đơn có liên quan.
 • Lưu trữ các hoá đơn và chứng từ kế toán.
 • Vào sổ quỹ, sổ tiền gửi và các sổ sách cần thiết khác.

Công việc hàng tháng của Kế toán viên

 • Lập tờ khai các loại thuế hàng tháng.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Tính giá hàng còn tôn kho và tổng giá bán cả tháng.
 • Chấm công, chi trả bảo hiểm, tính lương và các khoản phụ cấp khác cho nhân viên.
(Ảnh minh họa)

Công việc hàng quý của Kế toán viên

 • Lập các tờ khai các loại thuế theo quý.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

Công việc tổng kết năm của Kế toán viên

 • Lập báo cáo các loại thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế quý 4.
 • Kiểm kê tiền quỹ, tiền hàng và tài sản, đối chiếu công nợ.
 • Kiểm tra, đối chiếu sổ chi tiêu hàng tháng với sổ tổng hợp.
 • Lập báo cáo kết quả kết quả hoạt động kinh doanh và cân đối chi tiêu.
 • In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký các sổ sách chứng từ.
 • Lưu trữ các chứng từ và số sách.