Một số chứng chỉ mà nhân viên Kế toán cần có hiện nay

Ở thời điểm hiện tại, chứng chỉ Kế toán không chỉ cho thấy trình độ học vấn của bạn mà còn là một trong những “giấy phép thông hành” giúp bạn theo đuổi và phát triển sự nghiệp thuận lợi hơn. Dưới đây là 1 số chứng chỉ quan trọng mà nhân viên Kế toán cần có hiện nay.

Chứng chỉ Kế toán có thể được xem là tấm giấy phép thông hành giúp bạn theo đuổi và phát triển sự nghiệp thuận lợi hơn
Chứng chỉ Kế toán có thể được xem là tấm giấy phép thông hành giúp bạn theo đuổi và phát triển sự nghiệp thuận lợi hơn

Chứng chỉ ACCA

Chứng chỉ ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (thành lập năm 1904) cung cấp đã mang đến cho giới chuyên môn ngành kế toán, tài chính và kiểm toán một chương trình chuyên nghiệp được công nhận giá trị toàn cầu. Chứng chỉ ACCA được đánh giá rất cao trong lĩnh vực kế toán – tài chính. Do đó nhiều nhân viên kế toán, kiểm toán có thâm niên nghề nghiệp vẫn theo học ACCA.

ACCA là 1 trong những chứng chỉ được đánh giá cao trong lĩnh vực kế toán - tài chính
ACCA là 1 trong những chứng chỉ được đánh giá cao trong lĩnh vực kế toán – tài chính

Chứng chỉ CMA

Chứng chỉ Kế Toán Quản Trị (Mỹ) CMA (Certified Management Accountant) là chương trình đào tạo các chuyên gia về kế toán quản trị và quản trị tài chính doanh nghiệp. Cung cấp kỹ năng thiết yếu cho CFO chuyên nghiệp. Bằng Kế toán quản trị CMA được cấp bởi Hiệp Hội Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ IMA (Institute of Management Accountants). Đây là tổ chức nghề nghiệp danh tiếng toàn cầu được thành lập năm 1919 với hơn 65.000 hội viên được công nhận tại hơn 120 quốc gia.

Chứng chỉ CIMA

CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) – Hiệp hội kế toán quản trị công chứng Anh Quốc được thành lập năm 1919. Hiện nay có hơn 227.000 hội viên và học viên trên 179 quốc gia trên toàn cầu. Bằng CIMA được công nhận rộng rãi trên toàn cầu về quản trị tài chính và quản trị chiến lược. Bằng CIMA cung cấp cho người học kiến thức mang tính thực tế cao giúp họ thành công trong các vị trí quản lý.

Chứng chỉ CFA

Chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst) là một chứng chỉ dành riêng cho các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, ngân hàng và tài chính. CFA được đánh giá rất cao bởi các công ty, nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức kinh doanh trên toàn thế giới. Chương trình CFA tập trung vào kĩ năng quản lý danh mục đầu tư, phân tích tài chính, áp dụng cho các loại tài sản khác nhau, & cung cấp kiến thức tổng quát trong lĩnh vực tài chính.

Chứng chỉ CPA 

CPA (Certified Public Accountants) có nghĩa là Kế Toán Viên Công Chứng Được Cấp Phép. Cũng có thể hiểu đó là những người hành nghề kế toán – kiểm toán được công nhận bởi các hội nghề nghiệp của quốc tế hoặc nội địa. Khi bạn sở hữu CPA thì bạn sẽ trở thành một kiểm toán viên còn trước đó bạn sẽ được gọi là trợ lý kiểm toán viên. 

Từ năm 2015, Đại học Duy Tân đã ký kết hợp tác với CPA Australia nhằm mang đến các chương trình đào tạo chất lượng nhất cho sinh viên Duy Tân, mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận với tri thức tiên tiến trong ngành Kế toán, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ Kế toán, Kiểm toán và Tài chính Khu vực miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung.