Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến ngành Kế toán – Kiểm toán

Nhờ vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đời sống con người đã có nhiều sự thay đổi rõ rệt không chỉ trong đời sống văn hóa – xã hội mà với cả những ngành nghề vốn đã xuất hiện từ rất lâu trước đó.

Công nghiệp 4.0 đã và đang có những ảnh hưởng từ trực tiếp đến gián tiếp đối với ngành Kế toán – Kiểm toán

Trong số đó, công nghiệp 4.0 đã và đang có những ảnh hưởng từ trực tiếp đến gián tiếp đối với ngành Kế toán – Kiểm toán; Nó mang đến nhiều thuận lợi song, cũng có không ít thách thức về lao động, tiềm lực tài chính hay khả năng kiểm soát các dữ liệu…

Tác động vào quy trình Kế toán – Kiểm toán

Cách mạng 4.0 ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ vào quy trình ngành Kế toán – Kiểm toán. Thậm chí hoạt động kế toán hiện nay đang phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ thông tin và nó đang làm cho hoạt động kế toán ngày càng hiệu quả, minh bạch và chuyên nghiệp hơn bao giờ hết.

Quy trình tự động và trí thông minh nhân tạo được tạo ra từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 cho phép ngành Kế toán – Kiểm toán dễ dàng nhập liệu và tra cứu đơn giản hóa quy trình tính toán. Quá trình này thậm chí có thể xử lý được những vấn đề phức tạp mà không tốn nhiều thời gian.

Hỗ trợ công việc của Kế toán – Kiểm toán

Những thành tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0 giúp cho công việc ngành Kế toán – Kiểm toán trở nên dễ dàng, nhanh chóng, kịp thời và trở thành công cụ không thể thiếu trong quản lý doanh nghiệp.

Công nghệ 4.0 có thể đạt đến những điều mà con người chưa bao giờ tưởng tượng đến trước đây. Tuy nhiên nó chỉ là công cụ hỗ trợ công việc trong Kế toán – Kiểm toán, hoạt động theo lập trình phần mềm Kế toán – Kiểm toán mà con người  lập ra. Chúng không thể đưa ra nhận định, phân tích trong từng trường hợp phát sinh xảy ra.

Công nghệ 4.0 có thể đạt đến những điều mà con người chưa bao giờ tưởng tượng đến trước đây

Sự phát triển này còn giúp cho phép Kế toán – Kiểm toán có thể thu thập, tổng hợp được các thông tin bao gồm trong và ngoài doanh nghiệp mà không mất nhiều thời gian chi phí như trước đây.

Lưu trữ dữ liệu

Với điện toán đám mây công việc lưu trữ thông tin trở nên vô cùng dễ dàng, một khối lượng lớn thông tin được lưu trữ một cách hệ thống và khoa học chỉ bằng một thao tác đơn giản. Công nghệ này giúp khả năng xử lý số lượng dữ liệu đạt hiệu quả tốt nhất.

 Mở rộng phạm vi công việc

Thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 với hệ thống mạng internet, dữ liệu số sẽ giúp công việc ngành Kế toán – Kiểm toán không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Ngành Kế toán – Kiểm toán Việt Nam có thể hoàn thành công việc ở bất kỳ đất nước nào trên thế giới và ngược lại.

Dữ liệu số sẽ giúp công việc ngành Kế toán – Kiểm toán không bị giới hạn

Tiếp cận với công nghệ kế toán, kiểm toán quốc tế

Công nghiệp 4.0 với internet kết nối trên toàn thế giới sẽ mở ra những cơ hội tốt cho ngành Kế toán – Kiểm toán. Tiếp cận được với những phần mềm Kế toán tiện ích, chi phí phù hợp. Từ đó, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí, thời gian.