Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân tăng lên 11 triệu

Tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 2 tháng 6 năng 2020 V/v điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Chính thức tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu đồng liên 11 triệu đồng/tháng.

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Áp dụng mức tăng giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo điều 1 nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 thì mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

        Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

        Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng..

Như vậy, so với trước thì mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế tăng 2 triệu/tháng và đối với người phụ thuộc tăng 800 ngàn đồng/tháng

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân

Theo thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập tính thuế và thuế xuất từ tiền lương, tiền công cụ thể:

Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

        Các khoản giảm trừ gia cảnh

        Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí

        Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học…

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020

Dưới đây là một số mức thu nhập phải đóng thuế thu nhập cá nhân:

Mức thu nhập Đối tượng Thu nhập phải chịu thuế
Theo mức giảm trừ cũ Theo mức giảm trừ mới
Mức 1 Không có người phụ thuộc Trên 9 triệu/ tháng Trên 11 triệu/ tháng
Mức 2 Có 1 người phụ thuộc Trên 12,6 triệu/ tháng Trên 15,4 triệu/ tháng
Mức 3 Có 2 người phụ thuộc Trên 16.2 triệu/ tháng Trên 19,8 triệu/ tháng
Mức 4 Có 3 người phụ thuộc Trên 19.8 triệu/ tháng Trên 24,2 triệu/ tháng
Có thêm 1 người phụ thuộc sẽ giảm trừ thêm 4,4 triệu/ tháng

Bình luận ở “Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân tăng lên 11 triệu

  1. Pingback: Tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân | Ngành Kế toán

Đã đóng bình luận