Kinh nghiệm làm Kế toán Tổng hợp ở doanh nghiệp

Kế toán tổng hợp là vị trí quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi bạn phải không chỉ vững chắc về nghiệp vụ chuyên môn và các chuẩn mực kế toán mà còn hiểu biết và nắm rõ các phần hành. Kế toán tổng hợp sẽ thiên về đối nội, chịu trách nhiệm về số liệu chi tiết đến tổng hợp của sổ sách kế toán.

Kế toán tổng hợp là vị trí quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp

Kế toán tổng hợp là vị trí quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp

Công việc chủ yếu của một kế toán viên tổng hợp là những gì?

Để làm một kế toán tổng hợp, bạn phải đảm nhận các công việc như sau:

  1. Quản lý về mặt kế toán: đảm bảo hạch toán đúng, đủ và kịp thời các chứng từ, hóa đơn phải hợp pháp, lập báo cáo hàng tháng, theo dõi các khoản chi phí trích trước, chờ phân bổ, đảm bảo báo cáo kịp thời, đúng thời hạn.
  2. Quản lý về mặt hàng tồn kho: Thực hiện đối chiếu hàng tồn kho giữa thực tế và sổ sách, làm việc với thủ kho để xác định chênh lệch nếu có, và tìm nguyên nhân cũng như xử lý.
  3. Kiểm tra giá thành: làm việc với kế toán giá thành để phân tích giá thành sản phẩm, kiểm tra và phân bổ chi phí trong kỳ.
  4. Theo dõi tài sản cố định: Theo dõi các khoản trích khấu hao, mua sắm và thanh lý.
  5. Lập ngân sách: Tham gia lập ngân sách cho công ty.
  6. Lập các loại báo cáo thuế và thống kê theo quy định.
  7. Làm việc với kiểm toán trong và ngoài công ty.

Làm thể nào để trở thành một kế toán tổng hợp thạo việc?

Để làm được điều này, bạn cần phải trau dồi kiến thức về kế toán. Kinh nghiệm cho bạn là hãy tìm cho mình một ngôi trường đào tạo tốt và tạo điều kiện cho bạn được thực hành nhiều.

Đại học Duy Tân là một môi trường đào tạo tốt trong khối ngành Kế toán

Đại học Duy Tân là một môi trường đào tạo tốt trong khối ngành Kế toán

Đại học Duy Tân là một môi trường đào tạo tốt trong khối ngành Kế toán với chương trình đào tạo được xây dựng và thẩm định trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học và kế toán trưởng tại các đơn vị trong lĩnh vực Nhà nước lẫn tư nhân. Bên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp có thể hành nghề tư vấn độc lập với các điều kiện theo quy định của pháp luật.