Kế toán Việt Nam – Tương lai và Triển vọng

Kế toán, kiểm toán là một trong những nhân tổ tích cực, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và làm minh bạch hơn thị trường tài chính. Triển vọng lạc quan tiếp tục là xu hướng chính của thị trường kế toán, kiểm toán trong năm 2020.

Kế toán Việt Nam – Tương lai và Triển vọng

Kế toán Việt Nam – Tương lai và Triển vọng

Các hội nghề nghiệp hoạt động ngày càng chuyên nghiệp
Kể từ khi hình thành và phát triển cho đến nay, thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam đã đạt những thành tựu to lớn. Cụ thể, môi trường pháp lý được hình thành tương đối đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và dần phù hợp với thông lệ, nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế.
Các công ty, tổ chức hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, góp phần phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán. Không chỉ góp phần giúp doanh nghiệp tạo lập thông tin kinh tế tài chính theo quy định của luật pháp, Kế toán Kiểm toán còn góp phần tăng trưởng kinh tế mà quan trọng hơn là tăng cường tính công khai, minh bạch của thông tin tài chính và làm lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia.
Bên cạnh những kết quả đạt được, thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam vẫn còn những thách thức nhất định. Đó là, hệ thống pháp luật và việc thực thi pháp luật liên quan đến hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán chưa đồng bộ và tính hiệu lực chưa cao.
Kế toán, kiểm toán đang trên đà phát triển và hội nhập
Trong những năm gần đây, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tích cực đến thị trường kế toán, kiểm toán của Việt Nam như: vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh, nhiều thương vụ mua bán, sáp nhập có quy mô lớn và thị trường chứng khoán phục hồi nhanh. Hầu hết các công ty kiểm toán đều ghi nhận mức tăng trưởng về doanh thu dịch vụ cũng như việc mở rộng các dịch vụ.
Điểm nổi bật của lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong những năm qua là việc Bộ Tài chính đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới công bố Báo cáo Đánh giá sự tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc lĩnh vực kế toán, kiểm toán, đi kèm với việc tăng cường tổ chức các hội thảo về định hướng, lộ trình triển khai cũng như bổ trợ kiến thức về Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) tại Việt Nam.
Những dự báo khả quan về nền kinh tế và nhiều thay đổi trong các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và kiểm toán là cơ sở để kỳ vọng năm 2020 tiếp tục là một năm sôi động đối với thị trường kế toán, kiểm toán của Việt Nam.
Kiểm toán góp phần làm minh bạch thị trường tài chính
Kết quả khả quan của thị trường chứng khoán trong những năm qua cũng có đóng góp một phần không nhỏ của ngành kiểm toán độc lập. Nhiều nhà đầu tư đã ghi nhận độ tin cậy đối với thông tin tài chính được kiểm toán của các tổ chức niêm yết nói riêng và công ty có lợi ích công chúng nói chung.
Không những vậy, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát chất lượng dịch vụ kiểm toán, phát hiện, xử lý triệt để nhiều sai phạm. Đây cũng đánh dấu việc Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán được kiện toàn bộ máy đổi tên thành Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán để thực hiện hiệu quả chức năng kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định và chuẩn mực.
Xu hướng hội nhập sâu rộng, hợp tác quốc tế giữa các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, trường đại học trong việc đào tạo chuyên môn quốc tế sẽ giúp ngành kiểm toán độc lập nói riêng và thị trường kiểm toán nói chung ngày càng phát triển bền vững, nâng cao hơn nữa niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, phục vụ tốt hơn lợi ích công chúng. Trong mùa tuyển sinh Đại học 2019 này, ngành Kế toán chuẩn PSU vẫn là một trong những niềm tự hào của Đại học Duy Tân vì đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển này và sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn nữa trong tương lai.

Kế toán chuẩn PSU là ngành học thuộc chương trình Tiên tiến và Quốc tế của ĐH Duy Tân.

Kế toán chuẩn PSU là ngành học thuộc chương trình Tiên tiến và Quốc tế của ĐH Duy Tân.

Chúng tôi tin rằng, việc lựa chọn ngành Kế toán chuẩn PSU sẽ là tiền đề cho việc phát triển mạnh mẽ lĩnh vực kiểm toán, kế toán trong các năm tiếp theo và tạo ra động lực hội nhập công tác kiểm toán, kế toán của Việt Nam với khu vực và thế giới.