Trường đào tạo Kế toán Doanh nghiệp uy tín tại Đà Nẵng

Trong các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp tư nhân, bộ phận Kế toán đóng vai trò trọng yếu, nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật, chính sách lương, thuế, tính toán thu chi,… Các Kế toán viên làm nhiệm vụ tham mưu cấp trên, cung cấp thông tin kinh tế, quản lý tài chính doanh nghiệp để đảm bảo bộ máy của các cơ quan, công ty, xí nghiệp được vận hành thông suốt.

Chính vì tầm quan trọng của ngành nghề này, ngành Kế toán Doanh nghiệp không bao giờ ngừng “hot” đối với các sĩ tử trong mùa tuyển sinh.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Theo học ngành Kế toán Doanh nghiệp, sinh viên sẽ được tiếp cận các kiến thức chuyên môn như: Kế toán tài chính, Thuế Nhà nước, Kiểm toán, Quản trị Tài chính,… Ngoài ra, còn nắm vững các kỹ năng chuyên ngành, kỹ năng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng xử lý tinh huống phát sinh,…

Nghề Kế toán không chỉ cần có trình độ chuyên môn, kỹ năng “mềm” mà còn đòi hỏi nhân viên phải nhạy bén trong việc thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin tài chính. Vì thế, bộ phận Kế toán là mắt xích không thể thiếu trong bộ máy hoạt động của doanh nghiệp.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Sau đây là bảng thống kê Ngành Kế toán có thể học trường nào tại Đà Nẵng:

Tên trường Ngành học Tổ hợp môn

 

Đại học Kinh Tế Kế toán – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

 

Đại học Duy Tân Kế toán doanh nghiệp – Toán, Vật lý, Hoá học

– Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

– Ngữ văn, Toán, Vật lý

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Đại học Đông Á Kế toán – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

– Toán, Ngữ văn, Khoa học xã hội

 

Cao Đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng

 

Kế toán doanh nghiệp – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

 

Cao đẳng Thương mại Kế toán doanh nghiệp

 

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ

– Toán, Khoa học xã hội, Ngoại ngữ