TRUYỆN CƯỜI: KẾ TOÁN “Ế”

Chàng: Chào em. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Nàng: Dạ, thật tình mà nói thì em đã qua được 29 mùa “Báo cáo tài chính”. Còn anh?
Chàng: Anh thì … 35 năm hàng tồn!
Nàng: Thế “tồn kho” trải qua mấy đời “thủ kho ” rồi hở anh?.
Chàng:?????…tròn mắt.
Nàng: Thế giờ anh định “thanh lý” bao nhiêu ạ?
Chàng: Anh “thanh lý” rẻ lắm. Em “ra giá” đi. Anh còn lo liệu.
Nàng: Đều hàng “thanh lý” cả. Giá ngang nhau cho dễ “định khoản”….. 😘  😘